www

Info about ApiBuild

Info about ApiBuild

apibuild-logo.png https://github.com/api-build/logo

https://github.com/apibuild

Co to jest ApiBuild?

Wersjonowanie

procesy określające kolejności powstawania nowych wersji oprogramowania, pozwala na odróżnienie wersji między sobą.

Zazwyczaj jest liczbą naturalną (np. numerowanie wersji od 1 lub według roku powstania), liczbą rzeczywistą lub zestawieniem kilku liczb naturalnych. W ostatnim przypadku kolejne liczby oddziela się zazwyczaj kropką, a ich znaczenie jest następujące:

Jakość

oprogramowania i środowiska

Monitorowanie

procesów zachodzących w środowisku i oprogramowaniu

Odpowiedzialności wymagane dla tego modułu

Inne

narzędzia do stworzenia, testowania i deploymentu API

Zestaw narzędzi towarzyszący programiście w tworzeniu backendu, frontendu

Testowanie API Tworzenie API

Proces DEVOPS dla API

Kreator Online dla API

Testowanie już istniejacych api

Inne narzedzia, ktore uzywa:

Przykłady wykorzystania APIbuild:

Test domen Dns, Serwery, konfiguracja

Test uslug na numerach IP, domenach

Import domen z kont uslugodawcow: Domen, Cloudflare Z listy TEXTAREA, csv Z PLESK

unitAPI

vodAPI

Od uzycia definicji Monitoruje wszystkie kroki w celu utworzenia API w oparciu o więcej rozwiązań niż tylko Apicra.

APIcra

DevOpsTerminal

do czego służy i jak działa

VodApp

API Foundation

Projekt APIcra jest wspierany przez API Foundation

Celem jest rozwój ekosystemu w celu szybszego wytwarzania oprogramowania

Obecnie istnieje kilka narzędzi, od planowania po uruchamianie i utrzymanie oprogramowania: