www

Info about ApiBuild

Info about ApiBuild

apibuild-logo.png https://github.com/api-build/logo

https://github.com/apibuild

The project is supported by API Foundation

We started in 2018 with few concepts but one idea: fastest development. Now, in 2020 we are giving solutions:

Co to jest ApiBuild?

procesy określające kolejności powstawania nowych wersji oprogramowania, pozwala na odróżnienie wersji między sobą.

Zazwyczaj jest liczbą naturalną (np. numerowanie wersji od 1 lub według roku powstania), liczbą rzeczywistą lub zestawieniem kilku liczb naturalnych. W ostatnim przypadku kolejne liczby oddziela się zazwyczaj kropką, a ich znaczenie jest następujące:

Responsibility:

Inne

narzędzia do stworzenia, testowania i deploymentu API

Zestaw narzędzi towarzyszący programiście w tworzeniu backendu, frontendu

Testowanie API Tworzenie API

Proces DEVOPS dla API

Kreator Online dla API

Testowanie już istniejacych api

Inne narzedzia, ktore uzywa:

Przykłady wykorzystani APIbuild:

Test domen Dns, Serwery, konfiguracja

Test uslug na numerach IP, domenach

Import domen z kont uslugodawcow: Domen, Cloudflare Z listy TEXTAREA, csv Z PLESK

unitAPI

vodAPI

Od uzycia definicji Monitoruje wszystkie kroki w celu utworzenia API w oparciu o więcej rozwiązań niż tylko Apicra.

APIcra

DevOpsTerminal

do czego służy i jak działa

VodApp